1. Home
  2. Offerte maken
  3. Btw in offertes

Btw in offertes

Het al dan niet vermelden van de btw in offertes leidt nog weleens tot vragen. Bij de ene informatiebron beweert men dat het vermelden verplichts is, terwijl een ander aangeeft dat het alleen bij facturen een vereiste is. Wat is btw eigenlijk, hoeveel bedraagt de btw en wanneer is men het verplicht het in een offerte op te nemen?

Btw in offertes

Wat is btw?

De afkorting btw staat ‘belasting toegevoegde waarde’. Btw is een vorm van belasting. Formeel heet dit de verbruiksbelasting, maar de meeste mensen kennen het als omzetbelasting. Wanneer producten of diensten worden aangeschaft of afgenomen, betaalt men daarvoor een bepaalde prijs. Hierin is belasting (btw) opgenomen. De verkopende partij draagt deze vervolgens weer aan de overheid af. De btw is voor de overheid een belangrijke inkomstenbron. Het geld dat met deze belasting wordt verdiend, wordt ingezet om weer andere zaken te bekostigen. Denk aan projecten of subsidieregelingen.

Btw-tarieven

Er zijn twee btw-tarieven: 9 procent en 21 procent. Afhankelijk van wat er wordt gekocht of afgenomen, geldt er of 9- of 21%. Het meest gangbare is 21%. Er zijn echter producten en diensten waar het lagere btw-tarief geldt en er zijn er zelfs waarvoor helemaal géén btw-tarief hoeft te gerekend. Onder het lage btw-tarief (9%) vallen bijvoorbeeld boeken, geneesmiddelen of een knipbeurt bij de kapper. Bij internationaal personenvervoer hoeft er geen btw te worden gerekend en dit geldt ook wanneer men goederen levert aan een bedrijf in een EU-land. Meer hierover weten? Ga dan naar de website van de belastingdienst voor een volledig overzicht van de hoge en lage btw-tarieven.

Btw vermelden in offertes

Voor het (verplicht) in offertes vermelden van de btw, wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren (consumenten) en ondernemers (bedrijven). Hieronder wordt duidelijk wanneer het verplicht is, wanneer niet en wat aan te bevelen is.

Btw vermelden in offertes aan particulieren/consumenten

Bij offertes aan particuliere klanten dienen prijzen of tarieven van producten of diensten altijd inclusief btw te worden weergegeven. Bedrijven die producten of diensten leveren mogen dus geen offertes uitbrengen waarbij de prijs uitsluitend exclusief btw gegeven wordt. Om verwarring bij particulieren te voorkomen is dit daarom in de Wet Omzetbelasting zo geregeld.

In artikel 38 Wet OB staat namelijk: “Het is de ondernemer verboden aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen zou zijn begrepen.”

Bovendien is het met andere wet ook nog eens verboden om aan particulieren een prijs exclusief btw af te geven. In artikel 6:193e BW van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken beschouwt men het duidelijk aangegeven dat een prijs inclusief btw is, als ‘essentieel. Dit betekent dat niet alleen het vermelden in offertes verplicht is, maar dat het ook niet mag ontbreken in (reclame)folders en dergelijke die aan consumenten of particulieren gericht zijn.

Prijzen en tarieven in offertes aan particulieren/consumenten dienen dus altijd inclusief btw te worden vermeld. Het overtreden hiervan kan een fikse geldboete opleveren. Men mag er uiteraard wel voor kiezen om prijzen en tarieven zowel inclusief als exclusief tonen. Nog een laatste aandachtspunt: wanneer de offrerende onbedoeld de btw vergeten is, draait de offrerende partij op voor de btw. Deze kan niet bij de particulier klant worden teruggevorderd.

Btw vermelden in offertes aan ondernemers/bedrijven

Wanneer men een btw-plichtig ondernemer is, draait het eigenlijk alleen maar om de netto prijs of het tarief exclusief btw. De btw die men heft, wordt aan de Belastingdienst afgedragen. De koper of afnemer doet hetzelfde; de betaalde btw kan immers van de Belastingdienst worden teruggevorderd. Dat maakt dat er bij offertes aan ondernemers geen meldingsplicht is. Maar ook hier geldt: duidelijkheid of transparantie boven alles. Het is dan ook verstandig om bij het totaalbedrag duidelijk te vermelden of het in- of exclusief btw is. Wanneer men gebruik maakt van online offerte software, worden bedragen automatisch in netto (dus exclusief btw) gegeven. Onderaan de streep ziet men het subtotaal, gevolgd door het btw-bedrag en het totaalbedrag.

Tot slot

Om klanten en prospects, ongeacht of zij particulier of ondernemer zijn, goed te informeren, strekt tot de aanbeveling om zo duidelijk en compleet mogelijk te zijn. Ook in offertes. De meest succesvolle offertes zijn voorstellen die concreet en transparant zijn. Daarmee creëert men vertrouwen en vertrouwen is de basis voor duurzame relaties.

share:

Ready to get started?

Probeer Offorte nu gratis 14 dagen zonder verplichtingen

Klik hier om te starten