Offerte status en geldigheid uitgelegd

Een offerte heeft verschillende statussen (wijzig, online, akkoord, gesloten, archief). Deze zijn in het linkermenu zichtbaar en je kunt daarmee de offertes tonen van de desbetreffende geselecteerde status. Je kunt een offerte van status veranderen via de offerte details.

Uitleg status:

Wijzig
De offerte is niet zichtbaar voor de klant en je kunt hem gereedmaken

Online
Je hebt de offerte link naar de klant verstuurd. De offerte is nu toegankelijk voor de klant. Mocht je wijzigingen willen maken kun je het beste een nieuwe versie maken en de aanpassingen hierin doen. Als je versie klaar is kun je deze activeren zodat de wijzigingen ook voor de klant zichtbaar zijn

Akkoord
Alle geaccordeerde offertes staan hier en zijn niet meer aanpasbaar. Deze zijn toegankelijk voor de klant en bevatten tevens de handtekeningen. Wanneer je een geaccordeerde offerte van status verandert verwijder je ook de handtekening.

Gesloten
Wanneer een offerte wordt afgewezen door een klant kun je hem deze status geven. De offerte is niet meer toegankelijk voor de klant

Archief
Deze offertes zijn niet toegankelijk voor de klant

Geldigheid van offertes

Een offerte verloopt niet automatisch. De personalisatietags die de verloopdatum weergeven zijn puur tekstueel en hebben verder geen invloed op de status van de offerte. Deze "zachte" verloopdatum is omdat over het algemeen men graag de opdracht wil scoren en een verloopdatum in de meeste gevallen niet hard is. Heb je toch te maken met omstandigheden waardoor de prijs kan veranderen dan zou je middels de Automations een offerte automatisch na een bepaalde datum van status (archief/gesloten) kunnen laten veranderen.

Status veranderen

De volgende video laat zien hoe je de status kunt veranderen

Terug naar het overzicht

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Stuur ons een e-mail of gebruik de knop rechtsonder om direct een bericht te verzenden